Įvyko knygos – „Kronika. Slaptos knygos istorija“ pristatymas

Minint „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 50-metį (ji pradėta leisti 1972 m. kovo 19 d.) š. m. birželio 6 d. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos skyriaus Nemunėlio Radviliškio pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciame centre vyko labdaros ir paramos fondo „Bažnyčios kronika“ iniciatyva išleistos knygos vaikams ir ne tik „Kronika. Slaptos knygos istorija“ pristatymas. Knygelę 5-8 kl. mokiniams, jų mokytojams ir mokykloje viešėjusiems svečiams pristatė jos teksto autorė ses. Danguolė Gervytė RA ir fotografas Konstantinas Karašauskas.

Renginio pradžioje ses. D. Gervytė kartu su fotografu K. Karašausku visiems susirinkusiems papasakojo kaip gimė idėja leisti „Kronikos kroniką“, apie laiką, praleistą keliaujant po Lietuvą ir renkant medžiagą knygai bei apie gyvus ir tikrus susitikimus su unikaliais istorinių įvykių liudytojais. Taip pat parodė kelis būdus, kaip pasišventę laisvės žodžio šaukliai – „Kronikos“ redaktoriai ir bendradarbiai – sumaniai platino ir slėpė „Kroniką“, kad ji, sovietinio okupacinio rėžimo išdava, galėtų laisvai ir saugiai pasiekti Vakarų bendruomenių žmones.

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ net 17 metų skelbė pasauliui apie Bažnyčios veiklos varžymo, tikinčiųjų persekiojimo ir žmogaus teisių pažeidimus. Jos steigėjas ir pirmasis redaktorius (1972–1983 m.) kun. Sigitas Tamkevičius (dabar – kardinolas) dar prieš pradedant leisti „Kroniką“ 1972 m. vasario 17 d. nuvažiavo į Nemunėlio Radviliškį pas J. E. vysk. Vincentą Sladkevičių pasitarti. Jam labai norėjosi, kad vyskupas tremtinys palaimintų reikalingą, bet drauge ir pavojingą darbą. J. E. vysk. V. Sladkevičius peržiūrėjo kun. S. Tamkevičiaus paruoštą ruošinį ir pasiūlė leisti kronikos tipo leidinį: aprašyti faktus, kaip yra diskriminuojami tikintieji, ir, jei reikia, pridėti trumpą komentarą. Ekscelencija kun. S. Tamkevičiui dar kaip pavyzdį parodė lenkišką laikraštį pavadinimu „Kronika“. Jam ši mintis labai patiko. Taip gimė naujas pogrindžio leidinys, aprobuotas J. E. vysk. V. Sladkevičiaus, pavadinimu „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“. Todėl visai nenuostabu, kodėl simboliniam „Kronikos“ knygos pristatymui buvo pasirinkta tokia simbolinė vieta.

Antrojoje renginio dalyje Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos skyriaus Nemunėlio Radviliškio pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcio centro mokiniai Gabrielius Baliūnas ir Nojus Matuzevičius, vadovaujami istorijos mokytojo Alfredo Bagdonavičiaus, susirinkusiems paruošė ir perskaitė keletą ištraukų iš knygos „Kronika. Slaptos knygos istorija“. Jie su „Kronikos“ turiniu bei knygelėje pateiktomis užduotimis-galvosūkiais, kuriuos be vargo išsprendė dar prieš pristatant knygą, jau buvo susipažinę iš anksčiau pamokų metu. Po to ses. D. Gervytė kartu su fotografu K. Karašausku visus norinčius vaišino „Kronikos“ saldainiais su siurprizu. Pabaigoje – pakvietė drąsiai užduoti rūpimus klausimus, į kuriuos jie noriai atsakinėjo.

Pasak knygos pristatyme dalyvavusių žmonių, iliustruotas pasakojimas jiems pasirodė įdomus ir įtraukiantis, nes jis žadinantis skaitytojų susižavėjimą savo tautos herojais, jų visų drąsa ir pasišventimu. „Mūsų stiprybė buvo meilė Lietuvai. Ir buvo Dievas kaip pamatas, į kurį mes visi rėmėmės“, - susirinkusiems „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ vyr. redaktoriaus ir leidėjo kun. S. Tamkevičiaus žodžius citavo viena iš renginio organizatorių Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Germaniškio struktūrinio padalinio vyresn. bibliotekininkė Jolanta Timukaitė. Ji taip pat visų renginio dalyvių vardu dėkojo ses. D. Gervytei ir fotografui K. Karašauskui už šiltą knygos „Kronika. Slaptos knygos istorija“ pristatymą bei linkėjo sėmės įgyvendinant naujus kūrybinius sumanymus.

Organizatoriai: Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Germaniškio ir Nemunėlio Radviliškio struktūriniai padaliniai.
Partneris: Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos skyriaus Nemunėlio Radviliškio pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcis centras.

Pranešimą parengė Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centro struktūrinio padalinio vyresn. bibliotekininkas E. Timukas

Fotografo Konstantino Karašausko nuotraukos

 Įvyko knygos – „Kronika. Slaptos knygos istorija“ pristatymas
 
 Įvyko knygos – „Kronika. Slaptos knygos istorija“ pristatymas
 
 Įvyko knygos – „Kronika. Slaptos knygos istorija“ pristatymas
 
 Įvyko knygos – „Kronika. Slaptos knygos istorija“ pristatymas