Pažymėtos Adolfo Sabaliausko-Žalios Rūtos 150-osios gimimo metinės

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka pažymėdama kanauninko, tautosakininko, vertėjo, poeto Adolfo Sabaliausko-Žalios Rūtos 150-ąsias gimimo metines, rugpjūčio 27 dieną kvietė į pažintinę-kultūrinę ekskursiją Nemunėlio Radviliškyje „Savu keliu...“. Kaip renginio organizatorė bibliotekininkė Rita Venskūnienė sakė, pavadinimas parinktas neatsitiktinai, o pagal A. Sabaliausko knygos pavadinimą.

Kelionė prasidėjo stabtelėjimu Biržuose prie paminklo, skirto Augustui Robertui Niemiui atminti. Apie paminklo atsiradimą bei apie tai, kas siejo A. R. Niemį ir A. Sabaliauską, kalbėjo ekskursantus pasitikęs Viktoras Rinkevičius. V. Rinkevičius sakė, kad A. R. Niemis ir A. Sabaliauskas buvo geri draugai, o juos vienijo bendri darbai – tautosakos, folkloro rinkimas. Būtent pas A. R. Niemį Suomijoje apsistojęs A. Sabaliauskas 1916-1918 m. išvertė garsųjį suomių epą „Kalevala“. Anot V. Rinkevičiaus, jie vienas kitą papildė. A. R. Niemis buvo mokslinininkas, A. Sabaliauskas labiau savamokslis, tačiau jų bendras darbas davė labai gerus rezultatus. Tie, kurie dar nesilankė V. Rinkevičiaus Ąsočių muziejuje, trumpam galėjo užsukti pasižvalgyti bei išgirsti muziejaus istoriją.

Vėliau ekskursantai dalyvavo Šv. Mišiose Nemunėlio Radviliškio Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje, kurias aukojo vikaras kun. Raimundas Zimka. Po mišių parapijiečiai ir ekskursantai buvo kviečiami šalia bažnyčios pasiklausyti Germaniškio folkloro ansamblio „Vijoklis“, vadovaujamo Zitos Beliakienės, senovinių dainų programos pagal A. Sabaliausko rinktas dainas („Linksmas sodžius ir spakaina“, „Saulelė raudona“ ir kt.). Visus nustebino atvykę svečiai – A. Sabaliausko giminačiai – broliai Linas ir Tomas Ladigos, Regina Vajegaitė Zibolienė. Svečiai džiaugėsi šiuo renginiu, papasakojo, kokiais giminystės ryšiais jie susiję su A. Sabaliausku. Mokytojas Manfredas Bridžius parodė visiems 1922 m. leidimo „Kalevalą“, knygą padovanojo pats A. Sabaliauskas Petrui Natkai. Knyga saugoma ir branginama P. Natkos giminaičių.

Po dainuojamosios dalies visi keliavo su bibliotekininku, gidu Evaldu Timuku „A. Sabaliausko-Žalios Rūtos takais“ Nemunėlio Radviliškyje.

Kelionė baigėsi lankant Juodelių-Rinkuškių piliakalnį. Istorija pasakoja, kad čia, sėdėdamas ant Apaščios upės kranto, A. Sabaliauskas parašė poemą „Velnio kalnas“. Keliauninkai pasigrožėjo entuziastų puoselėjamu piliakalniu, smagiai paskudučiavo ir laimingi grįžo namo.

Dėkojame visiems, dalyvavusiems renginyje.

Vaizdo įrašas ČIA.

Pažymėtos Adolfo Sabaliausko-Žalios Rūtos 150-osios gimimo metinės
 
Pažymėtos Adolfo Sabaliausko-Žalios Rūtos 150-osios gimimo metinės
 
Pažymėtos Adolfo Sabaliausko-Žalios Rūtos 150-osios gimimo metinės
 
Pažymėtos Adolfo Sabaliausko-Žalios Rūtos 150-osios gimimo metinės
 
Pažymėtos Adolfo Sabaliausko-Žalios Rūtos 150-osios gimimo metinės
 
Pažymėtos Adolfo Sabaliausko-Žalios Rūtos 150-osios gimimo metinės