Birželio mėnesio renginiai

2018-05-31

Birželio 1 - 21 d. paroda „Su Lietuva širdy“, skirta Gedulo ir vilties dienai (atsakinga vyresn. bibliotekininkė Ž. Užubalienė).

Birželio 4 d. 16 val. Tarptautinio socialinio projekto „Ypatingas grožis“ fotografijų parodos atidarymas. Paroda veiks iki birželio 22 d. (atsakinga vyresn. bibliotekininkė Ž. Užubalienė).

Nuo birželio 22 d. skaitykloje veiks paroda „Kunigai, dirbę Biržų krašte“ (atsakinga vyresn. bibliotekininkė L. Prunskienė).

Birželio 30 d. 12.30 val. V. Dagio knygos „Susitikom lyg keliai“ pristatymas (atsakinga vyresn. bibliotekininkė L. Prunskienė).

Vartotojų aptarnavimo skyriaus telefonas 8 450 38015

Vaikų literatūros skyriuje

Visą birželio mėnesį veiks paroda „100 reikšmingiausių vaikų knygų Lietuvoje“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (atsakinga vyresn. bibliotekininkė O. Berozovaitė).

Visą birželio mėnesį vyks bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus renginių ciklo „Liaudies pasakų kraitė“ mokinių keramikos darbų paroda (mokytoja G. Visockienė, atsakinga skyriaus vedėja I. Dalindienė).

Vaikų literatūros skyriaus telefonas 8450 38014

Bibliotekos padaliniuose

Vabalninko bibliotekoje visą birželio mėnesį veiks fotomenininko S. Vadapolo darbų paroda (atsakingos vyresn. bibliotekininkės A. Brazdžiūnienė ir V. Šulnienė).

Birželio mėnesį bibliotekoje veiks spaudinių paroda vaikams „Mano augintinis“ (atsakingos vyresn. bibliotekininkės A. Brazdžiūnienė ir V. Šulnienė).

Visą birželio mėnesį bibliotekoje veiks spaudinių paroda E. M. Remarko 120 - osioms gimimo metinėms „Prarastosios kartos likimo rašytojas“ (atsakingos vyresn. vyr. bibliotekininkės A. Brazdžiūnienė ir V. Šulnienė).

Birželio 28 d. 11 val. susitikimas - popietė „Gyvenimas – judėjimas“ su Nemunėlio Radviliškio bibliotekos skaitytojų grupe „Ad Astra“ (skirta Vydūno metams, atsakingos vyresn. bibliotekininkės A. Brazdžiūnienė ir V. Šulnienė ir Nemunėlio Radviliškio bibliotekos vyresn. bibliotekininkė L. Šmatienė).

Germaniškio bibliotekoje visą birželio mėnesį vyks spaudinių paroda „Tik tas, kas nelaimingas, žino, kas yra laimė“, skirta E. M. Remarko 120 -osioms gimimo metinėms (atsakinga vyresn. bibliotekininkė L. Sakalauskienė).

Juostaviečių bibliotekoje birželio mėnesį veiks J. Podolskio gamtos fotografijų paroda (atsakinga vyresn. bibliotekininkė D. Vėtienė).

Birželio (data ir laikas derinami) vyks popietė vaikams „Mano svajonės“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai (atsakinga vyresn. bibliotekininkė D. Vėtienė).

Kvetkų bibliotekoje birželio 1 d. 16 val. vyks literatūrinė muzikinė popietė „Pasaulis priklauso vaikams“, skirta Vaikų gynimo dienai (atsakinga vyresn. bibliotekininkė D. Kučinskienė).

Birželio 8 d. 16 val. vaikų piešinių ant asfalto valanda „Saulutės spindulių palytėti“, skirta Lietuvos 100-čiui (atsakinga vyresn. bibliotekininkė D. Kučinskienė).

Kiekvieną penktadienį 16 val. bibliotekoje vyks literatūriniai skaitymai „Vasara su knyga“ (atsakinga vyresn. bibliotekininkė D. Kučinskienė).

Nemunėlio Radviliškio bibliotekoje birželio mėnesį veiks spaudinių paroda „Darykime Lietuvai vardą“, skirta signataro J. Šerno 130–osioms gimimo metinėms (atsakinga vyr. bibliotekininkė L. Šmatienė).

Ramongalių bibliotekoje veiks spaudinių paroda „Gedulo ir vilties diena“ (atsakinga vyresn. bibliotekininkė J. Pupelienė).

Užušilių bibliotekoje  birželio mėn. vyks spaudinių paroda „Erikas Marija Remarkas: gyvenimas ir kūryba“ (atsakinga vyresn. bibliotekininkė A. Mažuolienė).

Kupreliškio bibliotekoje visą birželio mėnesį veiks knygų paroda „Tik tas, kas nelaimingas, žino, kas yra laimė“, skirta E. M. Remarkui (atsakinga vyresn. bibliotekininkė A. Vajegienė).

Obelaukių bibliotekoje visą birželio mėnesį veiks spaudinių paroda „Kuo garsėja Biržų kraštas“ (atsakinga vyresn. bibliotekininkė S. Stakionė).

Kučgalio bibliotekoje birželio 15 d. 11 val. „Vasaros skaitymėliai – 2018“ iškilmingas atidarymas (atsakinga vyresn. bibliotekininkė D. Motiejūnienė).

Birželio 22 d. 11 val. antrieji „Vasaros skaitymėliai“ - „Knyga kviečia į kelionę“. Išvyka į Biržų rajono savivaldybės J. Bielinio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrių (atsakinga vyresn. bibliotekininkė D. Motiejūnienė).

Birželio 29 d. 11 val. trečias „Vasaros skaitymėliai“ – 2018‘‘ garsinių skaitymų užsiėmimas (atsakinga vyresn. bibliotekininkė D. Motiejūnienė).