A. Meko biografija

Gimė 1925 m. rugsėjo 30 d. Semeniškiuose, mirė 2011 m. gegužės 31 d. Niujorke. Rašytojas, poetas, kino režisierius.

1944 m. pasitraukė iš Lietuvos, su broliu Jonu buvo 8 mėnesius kalinti priverstinių darbų stovykloje Elmshorne (Vokietija). 1946–1948 Mainzo universitete studijavo literatūrą ir filosofiją. 1946–1948 Wiesbadene su L. Lėtu, A. Landsbergiu ir broliu Jonu leido avangardinį kultūros žurnalą Žvilgsniai. Nuo 1949 m. gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose.

JAV Su broliu ėmė filmuoti kultūrinį išeivių gyvenimą, nuo 1954 m. su juo leido ir redagavo dvimėnesinį kino žurnalą Film Culture. 1971 m. Bardo koledže Niujorke įkūrė Kino fakultetą, iki 2004 m. dėstė jame. Kūrė avangardinius filmus su broliu ir vienas, bet didžiąją savo gyvenimo dalį jis atidavė kino disciplinos pedagogikai.