Edukacijos
Panaudojant pasakojimo kūrimo metodą edukacijos dalyviai kurs istoriją apie bitutę, sužinos įdomybių apie bitės gyvenimo ypatumus, diskutuos apie gamtos užterštumą ir jos išsaugojimą ateities kartoms.Skirta 1-3 klasių mokiniams. Trukmė 60 min. 
Paskelbta 2023-02-28
Ši edukacija sudomins šiuolaikiniu pasakojimo menu. Istorijos klausymas papildytas instrumentų skambesiu, lietuvių liaudies dainomis, ritmais. Dalyviai įtraukiami į diskusiją apie tarpusavio santykius, būties prasmę, akmens reikšmę žmonių gyvenime.Skirta 7-12 klasių mokiniams.Trukmė 60...
Paskelbta 2023-02-28
Nuotolinė edukacinė programa mokiniams leis labiau pažinti lietuvių ir pasaulio pasakų mitines būtybes. Užsiėmimo metu dalyviai turės galimybę dalyvauti ne tik pažintiniame, bet ir kūrybiniame procese, papildys bendrojo ugdymo programoje įgytas etnokultūros žinias, lavins  kūrybiškumą, skatins domėjimąsi savo kultūra, pilietinį bendrumą, ugdys toleranciją....
Paskelbta 2022-01-31
Raidės mus lydi kasdien. Jos padeda skaityti, rašyti, geriau suprasti pasaulį ir kitus. Edukacinio užsiėmimo metu, dalyviai išgirs raidžių atsiradimo istorija, bus ugdomi bendravimo įgūdžiai, suteikiama saviraiškos laisvė  interpretuojant ir kuriant knygelę su savo inicialais. Skirta...
Paskelbta 2022-01-31
Lietuvos savivaldybių viešosios bibliotekos kartu su apskričių viešosiomis bibliotekomis tęsia 2020 metais pradėtos iniciatyvos „Biblioteka visiems“ veiklas, kurdamos naujas paslaugas, padedančias įvairią negalią turintiems   asmenims lankytis bibliotekoje, dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose. 
Paskelbta 2022-01-06
Užsiėmimo metu bibliotekininkė seks lietuvių liaudies pasaką „Jaučio trobelė“, pagal turinį vaikai įsitraukia į veiksmą. Pasakoje minimi senieji lietuvių liaudies amatai: kalvystė, audimas, dailidė, malūnininkystė. Remdamiesi šiais turinio elementais edukacijos dalyvius bibliotekininkė mokins iš modelino gaminti...
Paskelbta 2021-12-07