Katalogai ir DB

Biblioteka siūlo naudotis šiomis duomenų bazėmis:

Elektroniniu katalogu – portale iBiblioteka

EBSCO Publiching duomenų bazė.
Tai visateksčiai elektroniniai socialinių ir humanitarinių mokslų populiarieji, medicinos, verslo ir ekonomikos žurnalai, elektroniniai laikraščiai, žinynai anglų kalba.
Jungtis prie EBSCO Publiching duomenų bazės:

iš bibliotekos kompiuterių;

iš namų.

Suteikiami individualūs slaptažodžiai naudotis duomenų baze ne bibliotekoje.

INFOLEX
Teisinė duomenų bazė. Joje pateikiami Lietuvos teisės aktai ir teismų praktikos dokumentai. Čia galima atlikti Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų norminių teisės aktų su visais pakeitimais ir kitų dokumentų paiešką, susipažinti su Lietuvos teismų praktika administracinėse, civilinėse, baudžiamosiose bylose, Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimais bylose prieš Lietuvą, Europos Teisingumo Teismo dokumentais, Seimo kontrolierių pažymomis, Vyriausiosios etikos komisijos sprendimais ir kitais dokumentais.

Prisijungimas galimas tik iš bibliotekos kompiuterių.
 

Naudojimasis duomenų bazėmis bibliotekos skaitytojams nemokamas.
Informacija teikiama tel. 8 450 38015