Katalogai ir DB

Biblioteka siūlo naudotis šiomis duomenų bazėmis:

Elektroniniu katalogu – portale iBiblioteka

Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas. Duomenų banką sudaro  per 400 tūkst. bibliografinių įrašų. Tai einamoji valstybinė bibliografija- privalomojo egzemplioriaus gautų natų , vaizduojamojo meno, žemėlapių, garso  ir vaizdo bei elektroninių  dokumentų  bibliografiniai  įrašai; analizinė bibliografija - Lietuvos  serialinių leidinių dalių ir straipsnių analiziniai bibliografiniai įrašai; retrospektyvinė bibliografija. Nemokama prieiga viešosios  bibliotekos  vartotojams.

EBSCO Publiching duomenų bazė.
Tai visatekščiai elektroniniai socialinių ir humanitarinių mokslų populiarieji, medicinos, verslo ir ekonomikos žurnalai, elektroniniai laikraščiai, žinynai anglų kalba.
Jungtis prie EBSCO Publiching duomenų bazės:
iš namų;

iš bibliotekos kompiuterių.

Suteikiami individualūs slaptažodžiai naudotis duomenų baze ne bibliotekoje.

Naxos Music Library
Tai išsami muzikos duomenų bazė, kurioje pateikiami džiazo, pasaulio tautų folkloro, klasikinės, šiuolaikinės populiariosios, roko muzikos įrašai. Duomenų bazėje rasite kompozitorių ir atlikėjų biografijas, muzikos terminų žodyną ir kitą informaciją.

INFOLEX
Teisinė duomenų bazė. Joje pateikiami Lietuvos teisės aktai ir teismų praktikos dokumentai. Čia galima atlikti Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų norminių teisės aktų su visais pakeitimais ir kitų dokumentų paiešką, susipažinti su Lietuvos teismų praktika administracinėse, civilinėse, baudžiamosiose bylose, Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimais bylose prieš Lietuvą, Europos Teisingumo Teismo dokumentais, Seimo kontrolierių pažymomis, Vyriausiosios etikos komisijos sprendimais ir kitais dokumentais.

Prisijungimas galimas tik iš bibliotekos kompiuterių.
 

Naudojimasis duomenų bazėmis bibliotekos skaitytojams nemokamas.
Informacija teikiama tel. 8 450 38015