Visuomeninės organizacijos Biržų krašte XX a. pradžioje

Draugija ar organizacija – tai savanoriškas didesnio ar mažesnio žmonių skaičiaus susibūrimas bendromis pastangomis siekti tikslo.
XX a pradžioje Lietuvoje veikė nemažai visuomeninių organizacijų, kurios vienijo įvairių pažiūrų piliečius. Organizacijos būrėsi tautiniais, religiniais, politiniais, kultūriniais, socialiniais, pasaulėžiūriniais ir kt. pagrindais. Ne išimtis ir Biržų kraštas. Šiame darbe pristatomos organizacijos ir draugijos, veikusios Biržų krašte.

Žiūrėti čia: