Paroda, skirta Galinai Dauguvietytei atminti
Paroda, skirta Galinai Dauguvietytei atminti
 

1926 m. lapkričio 25 d. Kaune gimė visų mylima aktorė, režisierė, garsių teatralų – režisieriaus Boriso Dauguviečio ir aktorės Petronelės Vosyliūtės-Dauguvietienės – dukra Galina Dauguvietytė.

Šių metų lapkritį Galinai būtų sukakę 95-eri. Nors ir gimė Kaune, mums, biržiečiams, ji buvo Biržų krašto žmogus. Jai visada buvo įdomu, kas naujo Biržuose, ji visada ilgėjosi savo brangios Dauguvietynės, kurioje ant Nemunėlio kranto, po didžiuliu klevu pasiliko amžiams.

„Nesigailiu nuodėmių, kurias padariau, gailiuosi tų, kurių nepadariau“, – yra sakiusi G. Dauguvietytė, nugyvenusi ilgą ir spalvingą gyvenimą, iš kurio galima būtų sukurti filmą, ne mažiau populiarų nei kadaise jos sukurtas serialas „Petraičių šeimoje“.

Bibliotekos Vartotojų aptarnavimo skyriaus rengtą parodą „Dviejų epochų mūza – Galina Dauguvietytė“ galite aplankyti bibliotekos skaitykloje (II a.) visą lapkričio mėnesį. Skaitykloje taip pat veikia paroda „Vien meile per pasaulį praėjęs“, skirta monsinjoro Kazimiero Vasiliausko mirties 20-tosioms metinėms ir artėjantiems 2022-iesiems metams, kai bus minimi jam atminti skirti metai.