Sukurtas ekslibrisas kunigui Adomui Šernui
Sukurtas ekslibrisas kunigui Adomui Šernui
 

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centro struktūrinio padalinio (filialo) iniciatyva ką tik sukurtas knygos ženklas – ekslibrisas, skirtas Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios superintendento, kunigo, poeto, publicisto, poligloto, vertėjo, pedagogo, politiko, visuomenininko Adomo Šerno 140-mečiui. Ekslibriso autorė – šiaulietė dailininkė, grafikė Lolita Brazauskaitė-Putramentienė (Loli Braza).

Idėja sukurti ekslibrisą – unikalų kunigui A. Šernui skirtą atminimo ženklą – mums gimė neatsitiktinai. Mūsų centro misija – įvairiomis raiškos formomis puoselėti kraštiečių brolių Jono ir Adolfo Mekų, o tuo pačiu ir visos Mekų giminės atminimą, rūpintis jo sklaida. Mekų centrui svarbu įprasminti ir tų iškilių žmonių, kurie susiję bičiulystės ar giminystės ryšiais su Mekų gimine, atminimą. Kunigas A. Šernas – vienas iš jų, giminiavęsis su Mekais per Jašinskų giminės liniją.

Šis išraiškingas mažosios grafikos kūrinys, savyje talpinantis gilią prasmę, papuoš Mekų centro kuriamus suvenyrinius kunigo A. Šerno atminimui skirtus atvirlaiškius, kurie kunigo žodžiais liudys žmogaus gyvenimo paskirtį: visomis jėgomis, Dievui padedant, dirbti vardan vieno tikslo – Tėvynės gerovės. Šie atvirlaiškiai bus Mekų centro dovana jo lankytojams ir svečiams.