Naujienos
Rugsėjo 1-ąją, Mokslo ir žinių dieną, kvietėme keliauti atminties takais ir atrasti, ar iš naujo pažinti, mūsų žymius kraštiečius, aplankyti jų gimtąsias vietas. Dvidešimt devyni. Tiek dalyvių leidosi į literatūrinę kelionę „Palatvės didžiavyrių pėdomis“ pagal projektą „Biržų krašto siluetai“. Tai buvo paskutinioji šio projekto veikla....
Paskelbta 2021-09-02
Kviečiame susipažinti su Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos (Biržų SVB) ir jos struktūrinių padalinių rugsėjo mėnesio renginių ir parodų planu. Taip pat primename, kad lankantis bibliotekoje ar dalyvaujant bibliotekos renginiuose reikia laikytis paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos reikalavimų. Renginiai...
Paskelbta 2021-09-02
Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija LAKMA vykdo projektą  „Mokomės anglų kalbos gyvenimui“ (angl. „Changing My Life Through English“)  ir organizuoja anglų kalbos mokymus pradedantiesiems. Projektą remia JAV ambasada Lietuvoje. Projekto tikslas – paskatinti vidutinio amžiaus...
Paskelbta 2021-08-30
„Aš esu biblioteka." Šiais žodžiais rugpjūčio 22 dieną Vabalninko kultūros namų meno vadovė Audronė Stapulionienė pradėjo šventinį Meilūnų bibliotekos renginį. Bibliotekos kiemelyje susirinko gausus būrys svečių, kurie sekmadienio popietę, neskaičiuodami laiko, praleido drauge su visa bibliotekos bendruomene ir nuoširdžiai džiaugėsi bibliotekos jubiliejumi.  Meilūnų...
Paskelbta 2021-08-25
Tęsiame projektą „Šalčio gėlės lange“, skirtą Lietuvos gyventojų trėmimams į atšiaurųjį Sibirą atminti. Kviečiame pasiklausyti antros ištraukos iš tremtį išgyvenusio dailininko Emanuelio Katiliaus knygos „Laiškai, parašyti naktį“ (išleido „Gimtasis žodis“). 1947 m. vasarą Emanuelis pabėgo iš tremties ir grįžo į Lietuvą. Tačiau po trejų su...
Paskelbta 2021-08-25
Apie projektą Nacionalinė biblioteka įgyvendino iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą „Modernaus elektroninio turinio išsaugojimas ir sklaida“(METIS). Projekto tikslas – saugoti ir skleisti modernų kultūrinį turinį, kuriant pažangias Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) bibliotekų elektronines paslaugas. Projekto uždaviniai – modernizuoti LIBIS, perkeliant...
Paskelbta 2021-08-24