Teisės aktai

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas

Bibliotekų įstatymo 4, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMAS

Bibliotekų įstatymo 2,3,4,6,7,8,9,10,11,12 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 3¹, 6¹ straipsniais įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003 - 2013 metų programos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl autorinio atlyginimo už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose mokėjimo tvarkos patvirtinimo“

 

Kiti teisės aktai

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekos valdymo tobulinimo rekomendacijų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“


Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Lietuvos bibliotekų fondo nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekos fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos nuostatai

Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos duomenų saugos nuostatai

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Metų geriausių bibliotekininkų vardų suteikimo ir premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“

 

Bibliotekos dokumentai

Bibliotekos nuostatai (pdf, 1,7 MB)

Fondo apsaugos nuostatai (docx, 77 KB)

Naudojimosi biblioteka taisyklės

Naudojimosi kompiuterine technika ir internetu taisyklės

Elektroninių knygų skaityklių išdavimo ir naudojimo tvarka

Mokamos paslaugos

Kūrybinės ir poilsio erdvės  naudojimosi tvarkos aprašas

Įsakymas dėl viešosios bibliotekos pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas STT pateikti informaciją apie asmenį, tvirtinimo

Psichologinio smurto, priekabiavimo bei mobingo darbe prevencijos tvarkos aprašas