Naujienos
Kviečiame kūrybiškai paminėti 2022-uosius – Jono Meko metus ir dalyvauti fotografijų konkurse „Aš nežinau, kur einu. Bet aš einu ir fiksuoju“ Su konkurso nuostatais kviečiame susipažinti čia.
Paskelbta 2022-01-27
Avangardinio kino kūrėjai Jonas (1922-2019) ir Adolfas (1925-2011) Mekai yra Biržų krašto vaikai. 1944 m. jie abu pasitraukė iš Lietuvos. Abu broliai buvo įsivėlę į priešsovietinę ir priešnacistinę veiklą. Jonas mašinėle spausdino slapčia jam perduodamus tekstus. 1944 metais, savo slėptuvėje Biržų...
Paskelbta 2022-01-24
Lapkričio 17-18 d. Biržuose viešėjo Jono Meko sūnus Sebastianas Mekas. Garsiojo menininko sūnus, gyvenantis Niujorke, Lietuvoje lankosi prieš prasidedant 2022-iesiems – Jono Meko metams. Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centras, priklausantis Biržų r. savivaldybės Jurgio Bielinio viešajai bibliotekai, buvo vienas iš S. Meko Biržuose vizito tikslų. J. Meko...
Paskelbta 2021-11-18
Rugsėjo 30 d. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje jau penktą kartą vyko nominacijos „Ad astra“ apdovanojimai. Nominacijos „Ad astra“ medaliu įvertinta ir apdovanota Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centro struktūrinio padalinio vyr. bibliotekininkė Indra Drevinskaitė. Šiuo...
Paskelbta 2021-10-01
2020 m. birželio 16 d. sukanka du metai, kai Jono Meko (1922-2019) pelenai ramiai ilsisi lietuviškose, kukliose gimtojo Semeniškių kaimo kapinėse šalia tėvo Povilo Meko ir motinos Elzbietos Mekienės. Prisimenant tą, kuris niekuomet neišsižadėjo lietuviškų šaknų, nors didžiąją gyvenimo dalį gyveno JAV (iš Lietuvos emigravo būdamas 22 metų, Niujorke mirė...
Paskelbta 2021-06-16
Šių metų kovo 1 d. Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centras minėjo pirmųjų veiklos metų sukaktį. Viena vertus, vieneri metai institucijai yra visai nedaug, kita vertus – pakankamai laiko iniciatyviems žmonėms imtis ambicingų projektų. Centro tikslas – puoselėti kraštiečių brolių Jono ir Adolfo Mekų, apskritai visos Mekų giminės atminimą...
Paskelbta 2021-06-10