Matulionis Arvydas Virgilijus – Mano pasaulio žmonių autografai
Matulionis Arvydas Virgilijus – Mano pasaulio žmonių autografai
 

Lietuvos mokslų akademijos nario profesoriaus Arvydo Virgilijaus Matulionio knygoje „Mano pasaulio žmonių autografai“ pateikta plati XX amžiaus pabaigos – XXI amžiaus pradžios Lietuvos kultūrinio (plačiąja prasme) gyvenimo panorama. Žinomas sociologas bendravimo su įvairiomis žmonių grupėmis pagalba atspindėjo to meto žmonių santykių pobūdį. Knygos ašimi yra pasirinktas autoriaus pomėgis – autografų rinkimas. Buvo apibendrinta daugelio metų autografų kolekcionavimo praktika. Knygoje pateikti tūstančiai autografų, kurių autoriais buvo įvairių užsiėmimų ir profesijų žmonės: mokytojai, gydytojai, miškininkai, mokslininkai, kunigai, politikai, rašytojai, dailininkai. fotografai, muzikantai, dainininkai, šokėjai, sportininkai ir t.t, su kuriais teko bendrauti knygos autoriui.
Čia rasime biržiečių: Balbieriaus A., Balčiausko D., Brazdžionio B., Garasto V., Karosaitės A., Strielkūno J., Zurbos A. ir kt. autografus.