Juozas Danilavičius-Linksmasis elementorius

Linksmasis elementorius skirtas visiems smalsiems vaikams, kurie nori pažinti raides ir išmokti skaityti!
Vaikai susipažins su visomis lietuvių kalbos raidėmis; 
išmoks skaityti skiemenis, žodžius, sakinius, tekstus;
plės savo žodyną;
įsivertins skaitymo pasiekimus;
naudosis spalvingu karpomuoju raidynu;
gaus šauniojo skaitytojo diplomą.